LA SECRETARIA TÈCNICA DE PACTEM NORD ES REUNEIX A BURJASSOT PER A ANALITZAR DIFERENTS PROJECTES D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ AMB LA MIRADA POSADA EN 2023.

LA SECRETARIA TÈCNICA DE PACTEM NORD ES REUNEIX A BURJASSOT PER A ANALITZAR DIFERENTS PROJECTES D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ AMB LA MIRADA POSADA EN 2023.

Burjassot, 19/12/2022

El Consorci Pactem Nord ha realitzat la V reunió anual de la Secretaria Tècnica per a avaluar diferents projectes que estan en marxa i preparar noves iniciatives que s'incorporaran al programa d'actuacions de 2023 alineant-se amb el document del Pacte Territorial d'Ocupació i amb les estratègies territorials de l´Horta Nord.

En aquesta nova reunió els/as professionals dels ajuntaments, sindicats i associacions empresarials consorciades han analitzat projectes en desenvolupament o finalitzats recentment (com són l'informe de formació professional en fase d'elaboració, el projecte Experimental d'Ocupació cofinanciat per LABORA que es troba en plena execució o el projecte d'igualtat cofinanciat per la Diputació de València).

També s'ha avançat algunes de les iniciatives que seran desenvolupades en 2023 en el marc dels projectes Experimentals d'Ocupació cofinançats per Labora per al període 2023/2024, així com altres línies de treball en les quals es pretén incidir per guardar una relació directa amb les Estratègies Territorials de l´Horta Nord. Al seu torn, s'ha informat de la posada en marxa per a l'exercici 2023, gràcies a la col·laboració del Ministeri d'Educació, d'una Unitat d'Orientació Professional que permetrà continuar treballant en el terriotorio amb centres educatius, entitats, empreses i ciutadania (especialment amb les persones joves) per a garantir una correcta orientació associada a la formació professional.

Igualment, s'ha incidit en la necessària coordinació territorial amb els professionals recentment incorporats als municipis per a l'impuls dels fons europeus Next Generation, així com amb altres àrees i institucions del territori.

Finalment, s'ha explicat diferents línies de col·laboració amb la Universitat de València, algunes relacionades amb el conveni en vigor amb Labora (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) en les quals s'incorporarà formació de diversa índole i la realització d'estudis, tot això en el marc del programa Avalem Territori, un programa impulsat per Labora que compta en l'actualitat amb 29 pactes territorials d'ocupació en la Comunitat Valenciana.

La reunió ha finalitzat amb un enriquidor debat entorn de l'execució de diferents programes d'ocupació que les entitats locals venen desenvolupant de manera activa a la comarca en col·laboració amb Labora, posant-se en comú qüestions d'interés de caràcter tècnic i administratiu.