PACTEM NORD AVANÇA ELS RESULTATS DEL TREBALL REALITZAT EN 2020 EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL EN L´HORTA NORD.

PACTEM NORD AVANÇA ELS RESULTATS DEL TREBALL REALITZAT EN 2020 EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL EN L´HORTA NORD.

 

En la seua última sessió de treball, el Consell Rector del Consorci Pactem Nord va abordar el treball realitzat per l'equip del Consorci Pactem Nord i la xarxa de professionals del territori que l'integren en matèria d'ocupació i desenvolupament local. El primer que es va posar de manifest va ser la gran reacció que la xarxa de Pactem Nord ha tingut a la pandèmia per a donar resposta, en un context complex, a les múltiples necessitats detectades en el territori entre les persones desocupades, les persones treballadores autònomes, les empreses col·laboradores i el teixit associatiu comarcal, fonamentalment en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i en matèria de comerç de proximitat.

En matèria d'intermediació laboral s'ha enviat a alguna de les 290 ofertes d'ocupació gestionades per l'entitat a prop de 850 persones. A 30 de novembre, 128 persones han sigut contractades per alguna de les empreses que col·laboren amb l'agència pública d'ocupació de l´Horta Nord que coordina el Consorci Pactem Nord. Junt aquesta línia de treball, cal destacar, en col·laboració amb el programa Incorpora de la Fundació la Caixa, la realització de 5 accions de formació professional en les quals han participat 75 persones, accedint al mercat laboral ordinari 26 d'elles.

En matèria d'emprenedoria, s'ha atés  292 persones en algun dels punts d'atenció municipals desplegats per Pactem Nord, amb especial atenció als municipis d'Alboraia i de Puçol. En 2020 s'han impulsat 54 noves empreses que han generat 59 llocs de treball. Cal destacar, en aquesta línia de treball la formació que s'ha realitzat en matèria d'emprenedoria entre les persones emprenedores i també, amb continguts adaptats a dinàmiques a l'aula, entre determinats instituts d'educació secundària.

La línia de foment del comerç local, amb 4 campanyes, 3 accions de formació (con 42 participants) i més de 100 assistències tècniques a comerços de l´Horta Nord i associacions ha comptat amb la implicació del teixit associatiu comercial de l´Horta Nord. Enguany no s'ha pogut realitzar, com sí que es va fer en 2019, la trobada denominada Interfires Horta Nord, espai ideat per a la promoció del comerç de proximitat. Durant l'estat d'alarma les associacions integrants en FACENORD, van dissenyar i van distribuir un vídeo per a fomentar el consum en el comerç de proximitat en el qual es van implicar moltes de les persones integrants en les associacions de comerços i empreses de l´Horta Nord.

Un dels treballs de major rellevància que s'ha realitzat té a veure amb l'Observatori d'Ús de Pactem Nord que, a més dels 20 informes especialitzats en matèria d'evolució del mercat de treball i de tractament de la ingent informació produïda en la pandèmia associada a tota mena d'ajudes, ha finalitzat dos estudis de gran rellevància cofinançats per LABORA amb la col·laboració de la Universitat de València, denominats: “Elements diagnòstics de l´Horta Nord” i “Estratègies territorials i escenaris per al desenvolupament de l´Horta Nord” Sobre aquestes investigacions es basarà l'acció de l'entitat en els pròxims projectes que es plantejaran en el territori amb l'objectiu d'abordar la problemàtica de la desocupació des de diferents perspectives.

També de manera molt breu, és necessari posar en valor el treball realitzat pels professionals que han desenvolupat, al costat del “Fòrum d´ Igualtat i la Federació de dons i Col.lectius per la igualtat de l´Horta Nord”, un projecte d'igualtat cofinançat per la Diputació de València. Projecte que ha facilitat la realització de la XII Trobada d'Associacions de dones de l´Horta Nord (en el si dels quals es va analitzar l'impacte de la pandèmia en les dones) i de 5 seminaris especialitzats de formació. Al costat d'aquest projecte, l'entitat ha continuat treballant, en aquest 2020 amb 33 empreses, en la difusió i formació relacionada amb la iniciativa: “Distintiu Violeta Pactem Nord”. Sobre aquest particular indicar que s'està treballant en l'obtenció de l'II Pla d'Igualtat d'Oportunitats, aprovat recentment pel Consell Rector. És necessari posar en relleu la implicació de moltes persones en la realització d'un vídeo denominat: “Diem adeu als estereotips?” Una iniciativa en la qual han participat unes 35 persones que pot visualitzar-se en internet.

Finalment, des d'aquestes línies agrair als mitjans, a els/as professionals que desenvolupen la seua labor en el marc de la Xarxa de Pactem Nord, tant a nivell tècnic com a nivell de representació polític institucional per part dels ajuntaments, sindicats i associacions empresarials de l´Horta Nord, a les persones que dia a dia treballen en les seues associacions locals, als diferents recursos municipals al servei de la ciutadania i a tots/as els professionals de Pactem Nord, la difusió informativa de les accions realitzades, la permanent col·laboració i implicació i la gran faena que al llarg d'aquest any 2020 hem realitzat.

Foto de archivo (2019).

Reunión de la Secretaría Técnica de Pactem Nord