PACTEM NORD AVANZA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EXPERIMENTAL “CORRESPONSABILITAT TERRITORIAL I FOMENT EN L'OCUPACIÓ”.

PACTEM NORD AVANZA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EXPERIMENTAL “CORRESPONSABILITAT TERRITORIAL I FOMENT EN L'OCUPACIÓ”.

 

Burjassot, 23 de febrer de 2021.

 

El projecte experimental finançat pel Consorci Pactem Nord i per LABORA en el marc de la convocatòria de suport als pactes territorials per l'ocupació, ha plantejat un recurs especialitzat i integral de suport a les persones que busquen ocupació. Entre les accions dissenyades destaquem el Dispositiu de capacitació i activació laboral dirigit a dones de l'Horta Nord, que ha integrat en el programa a 28 dones, 8 de les quals han aconseguit un contracte de treball. Paral·lelament, el programa experimental contempla la realització d'Itineraris tecnològics d'incorporació i adaptació a entorns digitals en l'ocupació, instrument que està resultant fonamental per a donar resposta a les noves demandes del mercat de treball quant a habilitats tecnològiques, i imprescindible en la situació derivada de la Covid 19. Actualment, 112 persones (51 dones i 61 homes) estan participant d'aquests itineraris, sent prioritàries en l'accés a les ofertes d'ocupació gestionades per l'Agència Pública d'Ocupació de l'Horta Nord (el 20% ja han aconseguit accedir a un lloc de treball). Entre gener i el 23 de febrer, són 24 les persones que han sigut contractades per empreses col·laboradores del territori en el marc del Treball de la agència comarcal d´ocupació de Pactem Nord.

Pel que respecta al treball amb el teixit empresarial, en aquest projecte destaquem dues línies fonamentals, el desenvolupament d'itineraris de responsabilitat social i les accions d'intermediació laboral responsable en la gestió de processos de selecció de personal en els quals participen persones amb especials dificultats d'inserció laboral, per al que comptem amb la cooperació imprescindible de les empreses col·laboradores de Pactem Nord, moltes d'elles integrades en les associacions empresarials ASIVALCO I AUPIM.

Finalment, destacar en el marc de treball d'aquest projecte experimental, l'avanç en el desenvolupament de les estratègies territorials per al desenvolupament de l'Horta Nord definides per persones expertes dels àmbits seleccionats per aquest pacte per a incidir en els pròxims anys: la promoció del teixit industrial, l'impuls del comerç de proximitat, el desenvolupament de la formació professional, la promoció de la igualtat en l'ocupació entre dones i homes i la transformació digital local.

De fet, al llarg d'aquest mes de febrer s'ha tingut ocasió de presentar aquestes línies d'anàlisis en diversos fòrums realitzats amb les associacions de comerç en el marc de FACENORD, les associacions de dones, dinamitzades amb la col·laboració de la Federació de Dons i Col.lectius per la Igualtat de l'Horta Nord i la Secretaria Tècnica de Pactem Nord, integrada per professionals de les entitats locals que configuren el pacte territorial de l'Horta Nord.

Pactem Nord, que enguany celebra el vinté aniversari de la signatura del pacte territorial per a la creació d'ocupació a l'Horta Nord, continua treballant en col·laboració amb els ajuntaments i entitats consorciades, impulsant projectes com aquest que permeten generar noves oportunitats d'ocupació per a la ciutadania d'aquesta comarca des de l'aprofitament dels recursos públics.