Pactem Nord Impulsa un nou projecte d'ocupació en l´Horta Nord

Pactem Nord Impulsa un nou projecte d'ocupació en l´Horta Nord

Pactem Nord ha presentat un nou projecte d'ocupació denominat: “Eines de proximitat per a l'impuls de processos de transició de les persones i empreses en l'àmbit laboral”, en el marc de les ajudes desenvolupades per LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) per a l'impuls dels Pactes Territorials d'Ocupació en la Comunitat Valenciana, que tindrà una duració pròxima als dos anys i comptarà amb el cofinançament dels municipis de l´Horta Nord.


D'aquesta manera, professionals i responsables dels ajuntaments de l´Horta Nord, dels sindicats i de les associacions empresarials integrants del Pacte Territorial d'Ocupació, han definit un nou projecte que té com a finalitat última abordar la problemàtica de la desocupació des d'accions concretes pròximes a les persones desocupades, a les persones emprenedores, al teixit empresarial i a la ciutadania.


Aquestes accions deriven de les “Estratègies Territorials per al desenvolupament en l´Horta Nord”, unes estratègies que definien un conjunt de reptes que en el moment actual emmarquen els projectes de l'entitat. En aquest sentit, el Consorci Pactem Nord ha desenvolupat diferents projectes que guarden una relació directa amb aquestes Estratègies i amb els objectius principals del Pacte Territorial d'Ocupació, tenint tots ells una relació directa amb l'ocupació.


El projecte planteja una dimensió temporal pròxima als dos anys, tenint prevista la seua posada en marxa aquest mes d'abril. A més, incorpora com a mesura prioritària l'acompanyament a persones joves desocupades i a persones majors de 55 anys d'edat, dues dels grups de persones amb majors dificultats d'ocupació, en el marc de noves estratègies de responsabilitat Social Empresarial. També serà de gran importància consolidar la col·laboració amb els serveis socials municipals, atés que en els últims anys s'ha impulsat de manera estable aquesta col·laboració.


La iniciativa presenta també altres dos eixos de treball, d'un costat, l'enfortiment del teixit empresarial i de l'emprenedoria, amb iniciatives que reforçaran la cooperació inter empresarial i la gestió de l'empresa, l'impuls de la RSE i el foment de l'economia social, i, d'un altre, la generació d'espais transversals que permeten la vertebració del territori, l'impuls de l'observatori d'ocupació comarcal i altres accions que incidiran en l'aprofitament dels recursos públics.