PACTEM NORD, REFERENT D'IGUALTAT EN L'ÀMBIT EMPRESARIAL.

PACTEM NORD, REFERENT D'IGUALTAT EN L'ÀMBIT EMPRESARIAL.

El Consorci Pactem Nord, entitat responsable de desenvolupar les accions derivades del pacte territorial d'ocupació a l'Horta Nord, s'ha convertit en un referent de les empreses del territori per a impulsar i reconéixer bones pràctiques que promoguen la igualtat entre dones i homes.

El Distintiu Violeta Pactem Nord és bona mostra d'això. 90 empreses i entitats han rebut este guardó instaurat en 2019 per a formar, sensibilitzar i divulgar iniciatives que, des de les petites o grans empreses situades en esta comarca, avancen en la igualtat real de les dones en el mercat laboral.

A més, el servici d'assessorament especialitzat a empreses oferix suport individual i sessions formatives en temàtiques d'interés per a les empreses: implantació de plans d'igualtat i protocols contra l'assetjament sexual, realització del registre retributiu, compliment d'obligacions legals en matèria corresponsabilitat, etc.

En esta línia, Pactem Nord acompanya a les dones implicades en la creació d'una empresa pròpia des de l'inici del seu projecte empresarial a través de recursos com les sessions d'apoderament des de la perspectiva de gènere o els cercles d'emprenedoria en els quals es faciliten recursos i formació en àrees com la digitalització o el màrqueting.

No obstant això, esta no és l'única labor que Pactem Nord impulsa en el territori per a promoure la igualtat real entre dones i homes. Programes com el de suport a la reincorporació de mares treballadores o per a l'elecció de trajectòries professionals igualitàries, van dirigits a dones estudiants o en cerca d'ocupació, a les quals una agent d'igualtat especialitzada recolza en les seues necessitats oferint recursos d'apoderament, formació i autocura.

En este sentit, tot l'equip de professionals que treballen en Pactem Nord està format, a través del pla d'igualtat propi que es desenvolupa des de l'any 2021, en tots aquells elements necessaris perquè la seua labor en les diferents àrees professionals tinga en consideració la perspectiva de gènere i l'atenció especialitzada de dones víctimes de violència.

Esta labor es reforça i complementa a través del teixit associatiu de les dones de l'Horta Nord, integrat en gran manera en la Federació de Dones i Col.lectius per la Igualtat de l'Horta Nord. L'any 2023 es va celebrar la XV Trobada comarcal d'associacions de dones, en el qual a més de posar en comú avanços i dificultats, es va abordar la qüestió de la intergeneracionalidad en el moviment feminista i les necessitats i reptes als quals s'enfronten les associacions de dones.