2015 - Valor local

PACTEM NORD Pactes subscrits 2015 - Valor local

Amb l'Estratègia Europea d' ocupació de l'any 1997, ajuntaments, sindicats, associacions empresarials i altres agents de l´Horta Nord, han unit els seus esforços entorn del Pacte Territorial per a la Creació
d'Ocupació, Pactem Nord, signat el 3 de maig de 2001.

Posteriorment, en 2003 a Moncada, es va subscriure un nou Pacte Territorial que va suposar un la incorporació de municipis i altres entitats, els quals també van subscriure diferents Declaracions
Institucionals al Puig de Santa Maria, en favor de l'ocupació i la formació de les persones desocupades. En 2015, a Massamagrell, es va subscriure i el document denominat: “Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació, Pactem Nord: Renovant compromisos locals per l'Ocupació”, per a incidir en la  corresponsabilitat territorial en l'abordatge de la problemàtica de la desocupació.

En 2021, es renova el Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació, Pactem Nord, amb un nou document denominat: “VALOR LOCAL: conjuminant esforços per l'ocupació i l'impuls del territori”, que proposa una senda de treball jalonada de reptes vinculats a l'ocupació i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania així com un reconeixement explícit de l'important paper que les administracions locals i els agents locals estem desenvolupant en l'àmbit de l'ocupació.

Nota de premsa

Galeria fotogràfica

Document subscrit