2023 - Renovació Valor Local

PACTEM NORD Pactes subscrits 2023 - Renovació Valor Local

Accedeix al text complet, actualitzat segons el Decret 235/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es regulen l'adopció i el reconeixement dels pactes territorials per l'ocupació i desenvolupament local participatiu i sostenible de la Comunitat Valenciana, i es crea el seu registre.