Agència pùblica d'ocupació de l'Horta Nord

OCUPACIÓ I FORMACIÓ Agència pùblica d'ocupació de l'Horta Nord

Des de l'inici del seu camí, el Consorci Pactem Nord ha col·laborat estretament amb nombroses empreses, per mitjà d'accions de:

- Suport en processos de selecció de personal i de formació dels possibles treballadors.

- Assessorament i orientació en diversos temes, entre els que destaquen la gestió d'ajudes i subvencions, els processos de contractació de personal, l'elaboració de plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens i la incorporació de mesures de responsabilitat social.

- Desenvolupament de campanyes de foment d'ocupació estable que, des de l'any 2005, es realitzen anualment amb l'objectiu de sensibilitzar sobre els beneficis que reporta l'estabilitat en l'ocupació. A més d'editar-se cada any en format paper, el fullet informatiu es troba disponible en la pàgina Web del Consorci Pactem Nord (enllaç) i s'envia per correu electrònic a les distintes agències d'ocupació i desenrotllament local, associacions empresarials, sindicats consorciats i empreses col·laboradores de l'entitat.

A partir de la posada en marxa de l'Agència pública d'ocupació de l'Horta Nord, els servicis que des de Pactem Nord s'oferixen són:

Dirigits a les persones demandants d'ocupació:
- Intermediació laboral.
- Assessorament i orientació en recursos i tècniques de busca d'ocupació.
- Capacitació personal i professional.
- Informació sobre ofertes d'ocupació i procediments de selecció de personal.
- Seguiment i actualització de la seua demanda d'ocupació.

Dirigits a les empreses col·laboradores:
- Assessorament i suport en els processos de selecció de personal.
- Identificació de candidats adequats a les ofertes d'ocupació que es generen i seguiment del procés de selecció i de l'adaptació al lloc dels candidats derivats des de l'Agència.
- Assessorament en la gestió de l'empresa (ajudes, subvencions, mesures de foment d'ocupació, contractació de col·lectius específics, etc...) .

Tots els servicis, dirigits tant a empreses com a demandants d'ocupació, seran de caràcter gratuït.

Si vols contactar amb nosaltres, la seu de l'Agència d'Ocupació es troba a l'edifici del Centre Social de Massamagrell, al C / Rafalell, nº 8 (amb cita prèvia) o per correu electrònic, escrivint a agenciadeempleo @ consorci .info.

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ ACREDITADA Nº 1000000110