Assesorament a empreses de nova creació

EMPRESES I EMPRENEDORS Programa de creació d´empreses Assesorament a empreses de nova creació

El Consorci es proposa acostar als emprenedores/es que han creat recentment (en els últims 5 anys) empreses en la comarca, un servici avançat d'assessorament i suport tècnic, econòmic, financer, comercial i organitzatiu.

En esta línia, es tracta de donar un servici a les empreses en diferents àmbits que els ajude a agilitzar i resoldre els seus problemes en funció de les seues necessitats, amb l'objecte d'impulsar accions que enfortisquen i capaciten el territori àmbit d'actuació, conjugant la generació d'ocupació i la capacitat de competitivitat i innovació de les empreses.

El Consorci presta assessorament en els següents àmbits empresarials:

-Finançament.
-Subvencions i ajudes.
-Intermediació laboral.
-Informació sobre el context socioeconòmic i el mercat de treball.
-Formació: oferta formativa especialitzada i formació en empresa.
-Associacionisme empresarial en el territori.
-Responsabilitat Social.

Accedisca al fullet informatiu en castellà » » / valencià » »

Entra en la Web d'empreses de l´Horta Nord