Assessorament a emprenedors/es

EMPRESES I EMPRENEDORS Programa de creació d´empreses Assessorament a emprenedors/es

El Consorci Pactem Nord posa a disposició dels ajuntaments consorciats un servici d'atenció a emprenedors/es, desenvolupat conjuntament amb els tècnics/ques d'ocupació y/o promoció econòmica dels municipis que ho precisen, amb l'objectiu d'incentivar la creació de noves empreses i de recolzar a les empreses de recent creació, reduint la incertesa que sorgeix als moments inicials de la creació d'una empresa, minimitzant els riscos d'abandó i maximitzant els aspectes que resulten favorables per a l'emprenedor/a.

L'objectiu principal del programa és que els emprenedors/es puguen iniciar l'activitat econòmica amb certes garanties d'èxit, reduint d'esta manera la incertesa que sempre sorgix en els moments inicials de la creació d'una empresa i es puga minimitzar els riscos d'abandó, i maximitzar els aspectes que resulten favorables per al mantenimient i consolidació dels projectes empresarials posats en marxa.

El programa d'atenció i acompanyament als/les emprenedors/es en el procés de creació d'empresa es realitza en cada un dels municipis on residix el/la emprenedor/a, aplicant una metodologia pròpia en què l'acompanyament és la clau.

L'itinerari d'atenció als/les emprenedors es realitza seguint la metodologia desenvolupada per l'entitat en cada un dels municipis on residisca el/la emprenedor/a.

Casos d´èxit
Fullet informatiu

Accedeix  a emprenedors/es de l´Horta Nord

 

Si eres emprenedor/a y necessites asesorament….entra en Webempleo