Clàusules socials

EMPRESES I EMPRENEDORS Corresponsabilitat territorial Clàusules socials

La legislació vigent en matèria de contractació pública, permet a les administracions incorporar clàusules socials en els contractes públics per a fomentar la contractació laboral de les persones més allunyades del mercat de treball, promoure la sostenibilitat mediambiental i aquelles altres iniciatives que permeten fomentar valors com la solidaritat i la igualtat.

Proposant noves fórmules de participació responsable per part de les administracions i empreses atenent la Llei de Contractes del Sector Públic, es van realitzar diverses actuacions entre les que destaca la realització de la Instrucció Municipal de l'Ajuntament de Paterna.

En este sentit, el treball realitzat en el marc de la Xarxa Retos proposa diferents models a l'hora d'aplicar la inclusió de clàusules socials en la contractació pública. (Veja com a exemple de bones pràctiques l'Ajuntament de Castelló o l'Ajuntament d'Avilés).

Bones pràctiques en matèria d’incorporació de clàusules socials.