Dinamització comercial

EMPRESES I EMPRENEDORS Foment del comerç i associacionisme comercial Dinamització comercial

El sector comercial, com així es desprén dels estudis realitzats per l'entitat, és un dels sectors de major aportació d'ocupació en l'Horta Nord. És perquè, una activitat econòmica de gran rellevància amb què és necessari desplegar estratègies de millora contínua.

Així, amb l'objectiu de promoure actuacions que milloren la capacitat competitiva i d'atracció del comerç de en l´Horta Nord, entre altres accions, anualment es duen a terme campanyes de dinamització comercial.

- Campanyes comarcals de promoció del comerç.

- Participació i suport a les fires comercials locals.

- Suport i participació en esdeveniments comercials del territori.

-  Assessorament als nostres comerços en àmbits de gestió empresarial.

 

Accions i CAMPANYES DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL més significatives: 

VI Campanya comarcal 2014: concurs "Tinc una idea"

Taller de comerç 2013 

V Campanya comarcal 2012

IV Campanya comarcal de promoció del comerç local

III Campanya comarcal de promoció del comerç local

Falca publicitària emesa a l´emissora 97.7

II Campanya comarcal de promoció del comerç local

Resum de campanya publicitària

I Campanya comarcal de promoció del comerç local

 

EL CONSORCI PACTEM NORD A LA XARXA AFIC

El Consorci està adherit a la Xarxa AFIC de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, i ha sigut certificat per ECA CERTA CERTIFICACIÓ S.A.U., D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN-ISO 9001: 00 i des de 2011 amb la Fundació Valenciana de la Qualitat.

Des de l'AFIC es coordinen les actuacions i els servicis que es presten des de l'entitat per a aconseguir l'adequació de l'oferta comercial local a les exigències del mercat, així com per a dotar a les corporacions locals dels mitjans tècnics necessaris a este efecte.

Si eres comerciant, accedeix al portal del comerciant de l'Horta Nord. http://www.portaldelcomerciante.com/miafic/index.php?cen=117

El Consorci PACTEM NORD, adherit a la Xarxa AFIC de la Conselleria de Comerç des de l'any 2006, ha rebut, en el seu primer any d'adhesió, la certificació que acredita el compliment de la norma ISO 9001 per part de les Agències AFIC, mantenint la certificació com a Agència Acreditada.

Per a més informació de la Xarxa AFIC accedisca a: www.gva.es/carta i www.redafic.com/