Distintius PACTEM NORD

EMPRESES I EMPRENEDORS Corresponsabilitat territorial Distintius PACTEM NORD

Els "Distintius Pactem Nord a la corresponsabilitat territorial" posen en valor i donen el reconeixement públic que mereixen distintes iniciatives d'inserció laboral, de promoció mediambiental, d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, connexions per les empreses, administracions i entitats de la comarca de l´Horta Nord. Per tant, reconeixen la labor que els diferents agents (institucions públiques, teixit associatiu, sindicats, empreses, mitjans de comunicació, la pròpia ciudadanía...) realitzen de manera responsable en el territori.

DISTINTIUS PACTEM NORD I EDICIÓ, II EDICIÓ, III EDICIÓ

Informació d'interés:

Xarxa de territoris socialment responsables (Xarxa Reptes) . www.redretos.es

Fundació ETNOR. www.etnor.org

Global Reporting Initiative. www.globalreporting.org

Pacte Mundial de l'Organització de Nacions Unides. www.pactomundial.org

ISO 26.000, sobre responsabilitat social de les empreses. www.iso.org

Estratègia renovada de la UE per a 2011-2014 sobre la responsabilitat social de les empreses.