Formació professional

OCUPACIÓ I FORMACIÓ Formació i capacitació personal Formació professional

Des de Pactem Nord es realitzen accions de formació professional, tractant de donar resposta a les necessitats del teixit empresarial de la nostra comarca, adequant els continguts formatius, calendaris i perfils de l'alumnat a les demandes de les empreses amb què col·laborem.

Totes les accions de capacitació professional tenen com a finalitat facilitar la inserció laboral de les persones desocupades de la nostra comarca, especialment d'aquelles amb més dificultats d'inserció.

L'any 2013, s'han realitzat cursos de Manteniment bàsic i Agricultura ecològica, que han permés a 25 persones qualificar-se o requalificar-se tenint com a objectiu final millorar la seua ocupabilitat i incrementar les seues possibilitats d'ocupació o autoocupació.

També s'ha donat la possibilitat a nombroses persones -un total de 75- de realitzar els cursos que acrediten per a l'obtenció de la Targeta Professional de la Construcció, en les especialitats de llanterneria i obra, de manera que milloren i actualitzen el seu currículum i es posicionen millor en el mercat de treball.

Durant l'any 2014 s'han desenvolupat dos cursos de formació professional, "Agricultura ecològica a l'Horta Nord" i "Ajudant de cuina", en el marc d'un programa cofinanciat per Obra Social "la Caixa". 30 alumnes han participat en aquestes accions formatives, encaminades a oferir una qualificació professional a joves dels nostres municipis, enfocada directament a obtenir un lloc de treball.


Així mateix, Pactem Nord segueix apostant per la col·laboració amb el teixit empresarial per a la formació professional, oferint a la ciutadania participar en tallers impartits en les pròpies empreses del territori, facilitant en gran mesura la preparació i l'entrenament en llocs de treball requerits pel mercat de treball actual. En 2014, 75 persones han participat en aquests tallers, que aconsegueixen una inserció mitjana del 40% de l'alumnat.


D'altra banda, el 2015 s'han realitzat dos cursos per a 20 persones en els perfils professionals de "Ajudant de cuina" i "Neteja en l'àmbit hospitalari", llocs de treball molt demandats per les empreses del nostre entorn econòmic. Als dos cursos, enfocats a la inserció laboral des de la millora de les competències personals i professionals, han comptat amb un període de pràctiques en empreses, valorat molt positivament tant pels alumnes / as com per les empreses.