Iniciatives mediambientals

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL Iniciatives mediambientals

L'existència d'un enclavau natural de gran valor mediambiental potencialment generador de noves ocupacions associats a l'increment de l'activitat econòmica en sectors productius agrícoles, així com a este efecte arrossegament sobre altres sectors, unida a la preocupant situació actual de desocupació en la comarca, són els elements sobre els quals es plantegen noves iniciatives.

Esta línia de treball, abordada recentment, perseguix la posada en marxa d'un conjunt d'accions entorn del respecte i atenció de l'entorn natural, la promoció de l'activitat agrícola, la recuperació de parcel·les abandonades i ampliació de la superfície cultivable, la generació de noves fórmules d'ocupació per compte propi i aliena i la millora de la qualificació del sector, des de criteris de sostenibilitat. Es pretén, per tant, afavorir el valor mediambiental i paisatgístic, social, cultural i econòmic que suposa l'Horta.

Accions de formació, iniciatives mediambientals (banc de terres).