PACTEM NORD INTENSIFICA LA SEUA LABOR ONLINE DES DE L'AGÈNCIA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A LA GESTIÓ D'OFERTES D'OCUPACIÓ EN SECTORS ESTRATÈGICS I L'ATENCIÓ A PERSONES DESOCUPADES, AUTÒNOMS I EMP

PACTEM NORD INTENSIFICA LA SEUA LABOR ONLINE DES DE L'AGÈNCIA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A LA GESTIÓ D'OFERTES D'OCUPACIÓ EN SECTORS ESTRATÈGICS I L'ATENCIÓ A PERSONES DESOCUPADES, AUTÒNOMS I EMP

L'equip de professionals de Pactem Nord, davant la situació generada per la crisi del COVID-19 i la impossibilitat d'atendre presencialment la ciutadania o a les empreses col·laboradores, està treballant des del primer dia per adaptar els seus serveis i metodologies per al teletreball a les noves necessitats generades.


En aquest moment s'està gestionant un significatiu nombre d'ofertes d'ocupació per a facilitar personal al teixit productiu que presta els seus serveis de manera intensa en sectors de neteja, gestió de magatzems i transports, suport en residències geriàtriques i altres serveis d'ajuda a domicili, fonamentalment). De manera telefònica o a través dels diferents canals que ens ofereix la tecnologia (com la selecció de persones desocupades per part de les empreses a través de vídeo conferencies) facilitem aquests processos de selecció a les persones desocupades i a les empreses col·laboradores que requereixen d'aquests serveis especialitzats.


Tan sols durant la setmana passada s'ha treballat amb 110 persones desocupades i amb 47 empreses, de manera telefònica o a través d'internet, per a facilitar-los la contractació de noves/us professionals mitjançant la potent eina informàtica de gestió de l'Agència Pública d'Ocupació de l'Horta Nord que permet un accés segur a les professionals d'aquesta entitat i als tècnics/as d'ús dels ajuntaments consorciats.


Al costat d'aquesta línia de treball s'han impulsat en aquest mes de març 4 noves empreses en l'àmbit soci sanitari i mediambiental, totalitzant-se 11 noves empreses en 2020 a les quals s'ha facilitat els informes d'innovació i viabilitat per a l'obtenció d'ajudes al foment de l'ocupació autònoma, entre altres. En l'àmbit de la divulgació i informació especialitzada en el context actual s'ha preparat diferents documents de treball que es farà arribar, al costat del necessari assessorament personalitzat, a empreses i entitats, destacant les 60 empreses de recent creació impulsades per Pactem Nord.


Així mateix, s'està treballant en l'elaboració de material formatiu i d'orientació laboral que siga fàcilment accessible per aquelles persones amb menor capacitació tecnològica o recursos de noves tecnologies. Pròximament comptarem amb una aplicació pròpia que posarem a la disposició de la ciutadania i les empreses per a facilitar l'accés a la informació d'interés en l'àmbit de l'ocupació i la formació.


D'altra banda, la diversa oferta formativa disponible a través de la plataforma del Ministeri d'Educació, Aula Mentor, permet a qualsevol persona accedir a més de 170 cursos a través d'Internet i formar-se al seu propi ritme, obtenint en finalitzar la formació un títol acreditat per aquest Ministeri. En aquesta plataforma es pot trobar cursos diversos d'ofimàtica, administració de PIMES, salut, disseny i autoedició, gestió de recursos humans, programació i disseny web, etc.