Presentació

PACTEM NORD Presentació

El Consorci Pactem Nord

El Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació PACTEM NORD és un organisme públic creat a l'octubre de 2001 per a la gestió del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació PACTEM-NORD. El marc d'actuació és l´Horta Nord. El Consorci aconseguix una representació poblacional de 224.164 habitants i està format per ajuntaments de l´Horta Nord, els sindicats UGT, CCOO, USO i les associacions empresarials ASIVALCO, AUPIM i AEMON.L´objectiu fonamental del Consorci Pactem Nord és el d´abordar la probleàtica de la desocupació des de diferents perspectives. 

objectius del Consorci

Conéixer la realitat social i econòmica dels municipis firmants, la situació i tendències del mercat de treball, les noves oportunitats per a la creació d'ocupació, les carències i necessitats per a la creació i el desenrotllament de les empreses i les millors pràctiques per a la inserció laboral dels col·lectius més desfavorits.

Coordinar les diverses polítiques i programes de formació i promoció de l'ocupació de les entitats firmants per a millorar l'eficiència i afavorir la sinergia dels recursos públics i privats a ells destinats.

Dissenyar, planificar i posar en marxa tot tipus d'accions, programes i projectes conjunts dirigits a la creació d'ocupació, a la inserció laboral de les persones desocupades, al foment de la iniciativa empresarial i al desenrotllament de les xicotetes i mitjanes empreses dels municipis afectats.

Compartir metodologies d'intervenció, experiències i recursos per a la creació d'ocupació, així com la informació disponible sobre els sectors econòmics i el mercat de treball. Generar noves ocupacions i consolidar els existents per mitjà de la millora de la qualitat de l'ocupació i l'estabilitat laboral.