Programa per a la formació i la inserció laboral de les dones

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL Iniciatives en igualtat d'oportunitats Programa per a la formació i la inserció laboral de les dones

El Consorci Pactem Nord va firmar un conveni de col·laboració amb l'Institut de la Dona del Ministeri de Treball i Assumptes Socials per a la posada en marxa d'un programa d'igualtat d'oportunitats en l'ocupació. Este programa, gestionat en dos anys successius (2007 i 2008) , va tindre una línia de treball fonamental: la formació dirigida a dones desocupades en nous jaciments d'ocupació, en empreses del territori o en sectors en què es troben subrepresentades, realitzada en les empreses col·laboradores de Pactem Nord, que contratanron a un elevat percentatge de les alumnes.


En el marc d'este programa s'han realitzat cursos de formació en empresa en les especialitats de:


• "Moza d'almacén".
• "Operadora logística".
• "Operaria de producció de mòduls fotovoltaicos".
• "Operaria de fabricació de centres de transformación".
• "Operaria magatzem: manipulació de càrregues i manipulació de carretons automotoras".
• "Montaje i soldadura de productes i sistemes de distribució elèctrica en baixa i mitja tensió I".
• "Montaje i soldadura de productes i sistemes de distribució elèctrica en baixa i mitja tensió II".