Projectes d'ocupació dirigits a persones desocupades

OCUPACIÓ I FORMACIÓ Projectes d'ocupació dirigits a persones desocupades

Una de les línies de treball fonamentals de l'entitat és el desenrotllament d'itineraris d'inserció sociolaboral des de la perspectiva del treball en xarxa. En els projectes d'ocupació que s'impulsen des del Consorci, los/las professionals responsables del desenrotllament d'itineraris d'inserció, atenen als beneficiarios/as de les accions complementant els servicis prestats des dels recursos municipals d'ocupació i servicis socials de cada Ajuntament.

Les actuacions dissenyades perseguixen, sense perdre de vista l'objectiu d'inserció laboral, que les persones ateses adquirisquen les habilitats necessàries per a buscar i mantindre una ocupació i se centren en:

• Disseny d'actuacions conjuntes d'acompanyament amb dispositius d'atenció primària de servicis socials i agents d'ocupació i desenrotllament local de la xarxa del Pacte Territorial.
• Informació, assessorament i acompanyament en els processos de busca activa d'ocupació.
• Accions de formació i capacitació personal i professional, que redunden en un millor posicionament dels usuarios/as en les distintes ofertes de treball a què siguen presentats.
• Accions d'assessorament on line a través de les aplicacions del Consorci i el correu electrònic.
• Acompanyament en processos de selecció, suport en l'adaptació al lloc de treball i seguiment de les insercions produïdes.

Els PRINCIPALS PROJECTES IMPULSATS des de PACTEM NORD son:PROJECTE INCORPORA - OBRA SOCIAL LA CAIXA

"Incorpora. Integració laboral de persones amb risc d'exclusió social" és un programa de foment de la inserció laboral promogut per l'Obra Social "La Caixa" i dirigit a persones en risc d'exclusió social:
• Jóvens amb dificultats per a accedir al seu primera ocupació.
• Majors de 45 anys que no posseïxen experiència laboral.
• Persones amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial.
• Malalts mentals. o Parats de llarga duració.
• Dones afectades per situacions de violència domèstica.

"Incorpora" és una iniciativa innovadora que es va posar en marxa a principis de l'any 2006. Des de llavors la Fundació "la Caixa" ha firmat convenis de col·laboració amb associacions i entitats dedicades a la inserció laboral.

El Consorci per a la Creació d'Ocupació PACTEM NORD treballa actualment a la Comunitat Valenciana en col·laboració amb l'associació Bona Gent, l'Associació Valenciana Pro Persones amb Discapacitat Intelectual-ASPRONA, Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón, el Centre de Formació Professional Xabec, Comité Provincial de Creu Roja Espanyola a Castelló, Fundació ADSIS, Fundació Nova Feina de la Comunitat Valenciana, Fundació Tots Units, Fundació José María Haro-INTRA, Fundació La Mercé Migracions, fundació Nova Terra, Creu Roja Castelló, Creu Roja Alacant, COCEMFE València i COCEMFE Alacant.

Al juny de 2008 la nostra entitat va assumir la labor de coordinació del Programa Incorpora a la Comunitat Valenciana.

Per a més informació, pot accedir al següent enllaç.

PROJECTE "XARXA DE CIUTATS COMPROMESES PER L'OCUPACIÓ"

"Redempléate. Xarxa de ciutats compromeses amb l'ocupació ", amb socis d'Andalusia (Aj. De Benalmádena), Cantàbria (Aj. De Torrelavega) i Catalunya (Aj. De Sabadell) per definir noves estratègies que afavoreixen la creació d'ocupació en els territoris.


Es tracta d'un projecte interregional d'intercanvi metodològic, tècnic i de bones pràctiques en el foment de l'ocupació en l'àmbit municipal.


Descobrir l'evolució, característiques, funcionament i projectes desenvolupats, així com les possibles dificultats, preocupacions i perspectives que s'han presentat en el desenvolupament dels programes d'ocupació en els diferents territoris objecte d'estudi, així com desenvolupar nous plantejaments de treball capaços d'articular vies i instruments de participació dels diferents actors en l'àmbit local, són alguns dels objectius d'aquest programa.Ajudes al Pacte Territorial

Després del conveni subscrit en 2008 amb el SERVEF i finançades pel FSE, han sigut renovades anualment.
Se centren en el desenrotllament d'itineraris d'inserció amb persones en situació d'exclusió social o bé que provenen de sectors en crisi.

 


Plans Integrals d'Ocupació dirigits a menors de 30 anys

Són programes dirigits a fomentar l'ocupació estable entre jóvens preferentment sense qualificació. La nostra entitat ha desenrotllat estos programes des de 2004 fins a 2011.

Programa per a la inserció laboral de la dona Desenrotllat durant dos anys (2007 i 2008) , es va dirigir a la inserció laboral de dones sense qualificació i en situació de risc o exclusió social, a través fonamentalment de la capacitació professional per mitjà de la col·laboració amb empreses que requerien personal qualificat. Així mateix, es van realitzar tallers de millora de l'ocupabilitat i d'apoderament personal.