Promoció del teixit empresarial

EMPRESES I EMPRENEDORS Promoció del teixit empresarial

El Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació, PACTEM NORD, ha comptat des del seu inici en 2001 amb la presència del teixit empresarial més representatiu de la comarca. Conjuntament, s'han abordat problemàtiques del teixit empresarial i s'ha afavorit una estreta col·laboració amb l'administració local en l'àmbit de l'ocupació.


És molt importen-te la consolidació d'un espai de col·laboració amb les organitzacions empresarials de la comarca per a l'impuls d'accions que enfortisquen i capaciten el territori, conjugant la generació d'ocupació i la capacitat de competitivitat de les empreses

Fruit d'este treball, s'han firmat convenis de col·laboració amb l'Associació d'empresaris de Moncada (AEMON) i l'Associació d'Usuaris del Polígon Industrial Mediterrani (AUPIM) , que van derivar en la seua incorporació en el Consorci en 2011, de manera que en este moment participen activament del Pacte ASIVALCO, des de la fundació de Pacte Nord, AEMON y AUPIM.

Una de les línies de treball més importants té a veure amb la realització conjunta d'accions de seguiment del mercat de treball, amb l'objectiu de polsar la seua realitat i d'adaptar els diferents programes d'ocupació a les necessitats de treball. Destaca la seua participació en treballs relacionats amb l'estudi socioeconòmic de la comarca l´Horta Nord i l'aproximació a l'escenari formatiu en la comarca de l'Horta Nord.

L'àmbit de treball més important hem de centrar-ho en l'ocupació, perquè és ací on les empreses associades poden trobar un referent especialitzat en la intermediació laboral amb gran aportació de valor en els processos de selecció de recursos humans.