Tallers i seminaris de formació

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL Iniciatives en igualtat d'oportunitats Tallers i seminaris de formació

El Consorci Pactem Nord ha impulsat diverses iniciatives per a fomentar la formació en igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens entre els agents del territori: agències d'ocupació i desenrotllament local, personal tècnic en inserció laboral, personal tècnic de servicis socials, membres d'associacions, sindicats, empresariat, associacions empresarials, associacions de dones, personal tècnic d'educació, etc. Per a la realització de molts d'ells s'ha comptat amb el suport i el finançament del Fons Social Europeu i de l'Institut de la Dona, en el marc de diversos convenis firmats amb esta entitat.


Alguns cursos i tallers de formació que hem realitzat han sigut:
• "Planes d'igualtat i accions positivas".
• "El centre 24 hores de la Comunitat Valenciana i la Llei Integral de Violència de Género". "Acompañamiento a dones víctimes de la violència de género".
• "Violencia de gènere. Actuacions des d'una perspectiva municipal".
• "Aspectos pràctics de la nova Llei d'Igualdad".
• "Aspectos pràctics en matèria de legislació d'igualtat d'oportunitats: Plans d'igualtat en l'empresa".
• "Formación de gènere: Gestió de la diversidad".
• "Responsabilidad social en l'empresa amb perspectiva de género".
• "La inserció laboral: una perspectiva de género"