Territoris socialment responsables

EMPRESES I EMPRENEDORS Corresponsabilitat territorial Territoris socialment responsables

El Consorci Pactem Nord és una de les entitats integrants de la xarxa RETOS, al costat d´altres territoris locals (municipis, províncies, consorcis). 

Es tracta d'una xarxa d'àmbit nacional que liderada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de la Direcció General de l'Economia Social, del Treball Autònom i de la Responsabilitat Social de les Empreses i de la Unitat Administradora del FSE, pretén articular, integrar i implementar diferents estratègies per al desenvolupament de Territoris Socialment Responsables, que milloren la qualitat de vida dels seus habitants.

La xarxa és resultat de la Iniciativa Comunitària eQual, dels treballs desenvolupats pel Grup Temàtic Nacional de l'Eix 1, Subgrup de RS i Inserció Laboral, que entre els anys 2004 i 2007 va analitzar les relacions entre RS i inserció laboral i el paper de les administracions públiques en el foment de l'RS a través de la implementació de clàusules socials.

Amb aquestes premisses, RETOS es va constituir formalment el 15 d'abril de 2008, amb la pretensió de ser una referència en responsabilitat social territorial, un pol de coneixement, sensibilització, experiència i interès per a les mateixes entitats de la xarxa i per als territoris.

II Jornades de desenvolupament local, presentació de "la RED RETOS"

"Hacia un Territorio Socialmente Responsable"